20. kongres UITIC v Portu


Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je dlouholetým členem Mezinárodního svazu obuvnických techniků (UITIC). Tato organizace pořádá jako jediná na světě velmi zajímavé odborné obuvnické kongresy, které mají vysokou odbornou úroveň a nastíní vždy nový vývoj a trendy nejen v oblasti obuvnických technologií a materiálů, ale i v oblasti obchodu a marketingu. Již 20. kongres UITIC proběhne v termínu 16.-18.5.2018 v Portu. Spoluorganizátoři této významné akce jsou CTCP (Centro Tecnológico do Calçado de Portugal) and APICCAPS  (Portuguese Footwear, Components and Leather Goods Manufacturers Association).   více...


Kongres bude prezentovat inovativní projekty a technologie pro obuvnický průmysl. „Inovátoři“ byli vyzváni, aby představili své nápady a předložily návrhy příspěvků. Termín pro podání návrhů byl do 20. prosince 2017 a příspěvky měly být sladěny s tématikou jednání 20. kongresu UITIC, jehož téma je: „Od módy po továrnu: nový technologický věk“.

První sekce bude věnována novým produktům a novým službám a bude se zaměřovat na porozumění potřebám trhů, včetně tržních vztahů a potřeb spotřebitelů. Druhá sekce je více zaměřena na inteligentní vývoj a výrobu obuvi a zaměří se na to, jak lze přehodnotit dosavadní nástroje ve službách průmyslu. Nové technologie jsou nepostradatelným prostředkem k zajištění lepších, bezpečnějších, flexibilnějších, spolehlivých a konkurenceschopných nástrojů. Představují obrovskou oblast pro zlepšení celkové konkurenceschopnosti společnosti. Je nezbytné omezit časy inovací, designu a výroby prostřednictvím masivního používání 3 D modelů a výměny digitálních dat. V této sekci budou inteligentní továrny (Průmysl 4.0), robotika a 3D tisk pravděpodobně tématy pro hlubší řešení a diskusi.

Udržitelnost, transparentnost dodavatelského řetězce a regulační otázky jsou klíčovým tématem a budou náplní třetí sekce. Nemůžeme ignorovat, že očekávání spotřebitelů a distributorů, týkající se společenských a environmentálních aspektů, bude stále více působit i v továrnách vyrábějících obuv. Čisté a bezpečné továrny, zapojené do průmyslových ekosystémů, šetrné suroviny a energie a kontrolovaný dodavatelský řetězec budou nezbytné pro všechny výrobce obuvi. Jak mohou společnosti zajistit, že toto vše splňují?

Čtvrtá sekce bude věnována logistice, pokročilému maloobchodu a marketingu. Rozvoj elektronického podnikání a jeho dopad na logistiku a distribuci, personalizovaný vývoj produktů, nové prodejní koncepce a organizace dodavatelského řetězce s cílem předvídat požadavky trhu budou jistě předmětem diskuse a budou zajímavé pro všechny účastníky.

Poslední sekce se zaměří na továrny „zaměřené na lidi“ a na nový způsob řízení. Nový technologický věk, do něhož vstupujeme, přinese hluboké změny týkající se místa člověka v obuvnickém průmyslu. Vyžaduje továrnu zaměřenou na člověka, aby lépe zohlednila očekávání spolupracovníků po celou dobu jejich aktivního života a lépe přilákala mladé talenty, které potřebuje. Digitální revoluce silně ovlivní požadované dovednosti a vzniknou nová pracovní místa.

Výbor UITIC oznámí vybrané řečníky a příspěvky do 30. ledna 2018 a poté budou muset být finální texty předány do 15. dubna 2018. Více informací a novinky o přípravě kongresu naleznete na: www.porto2018.uitic.org

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová - ČOKA

Foto: ČOKA