Zasedání k projektu HES ve Zlíně

Zasedání k mezinárodnímu projektu s názvem „High-End-Shoe“ (HES), který má za úkol vytvořit inovativní školení pro výrobce a designéry luxusní obuvi, proběhlo ve dnech 28.-29.4.2016 ve Zlíně. Obuv a kožená galanterie zahrnují celou řadu kategorií výrobků, kterými mohou být i profesionální výrobky nebo luxusní výrobky. Tato kategorie s exkluzivním a jedinečným zbožím je mnohem více než jen kategorií s vysoce kvalitními produkty, které splňují ty nejnáročnější a různorodé požadavky. Takové zboží může být i obchodní strategií firmy, která nabízí prostor pro výjimečnost, vysokou cenu a oslovení vybrané cílové skupiny. V „luxusním segmentu“ se již vypracovali někteří designéři, kterým se podařilo spolupracovat i s firmami v módním oděvním segmentu, nebo si otevřít i vlastní zakázkovou výrobu obuvi či kožené galanterie. více....

Je skutečností, že v mnoha evropských zemích s obuvnickým průmyslem, s tradicí a odborným vzděláváním, nabídka v oblasti designu a modelování obuvi novými mladými talenty stále je. Tato cílová skupina jsou velmi kreativní mladí odborníci, kteří musí zhmotnit a proměnit své návrhy v „obchodovatelné zboží“. Obuvnický průmysl však často nemůže absorbovat všechny nové talenty z důvodu „netypického obchodního modelu“, který není schopen produkovat nákladné prototypy designérů. Kromě toho je v současné době vidět zájem jednotlivých podnikatelských subjektů o širší odbornou přípravu, která nezahrnuje pouze tvorbu designu, ale i konstrukci, modelování, tvorbu a komercializaci výsledného výrobku.
Projekt „High-end-Shoe“, který je řešen v rámci evropského programu ERASMUS+ a na jehož řešení se podílí i Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA),  je zaměřen zejména na ucelené rozšíření odborných znalostí a dovedností a flexibilní školení v oblasti návrhu a výroby obuvi. Školení v rámci projektu bude zaměřeno na širší spektrum cílových skupin - návrháře, modeláře, absolventy odborných škol. Je skutečností, že mladí šikovní modeláři, kteří jsou schopni převést designové návrhy do praxe a do výroby, nám dnes v České republice také chybí. Diskutujeme proto s odbornými školami, že je nutné doplnit učební osnovy a zejména praktickou výuku o modelování, o znalosti při zavádění nových modelů obuvi do praxe, o znalosti přípravy a rozpisů obuvnické výroby atd.  To jsou znalosti a dovednosti, které dnešní podnikatelé ve výrobě obuvi od absolventů odborných škol potřebují a očekávají. Pouhý grafický návrh výrobku jim nepomůže, pokud následně nemůže být realizován na vzorcích obuvi a zaveden do výroby. Výroba obuvi může být dnes realizována i v mešních sériích, ale o to důkladněji musí být „vše předem připraveno“.
Na zasedání ve Zlíně byly stanoveny úkoly a oblasti, které projekt musí řešit a vyvinout pro ně odpovídající výukové moduly i praktická cvičení. Konkrétně budou v rámci projektu řešeny tyto oblasti: obuvnická kopyta, design obuvi, vysekávání a vyřezávání dílců, volba a výběr materiálů, tvorba vzorků, šití svršků, montáž a kompletace obuvi, dokončovací operace, výstupní kontrola kvality obuvi a balení. Každý z partnerů má za úkol ke svým vybraným oblastem vytvořit odpovídají materiály pro výuku jak teoretickou, tak i praktickou. ČOKA bude vytvářet a garantovat moduly design obuvi, vysekávání a vyřezávání dílců. Pochopitelně budou již popsány a využívány nové moderní technologie jak pro tvorbu designu obuvi, tak i pro vyřezávání. Konečné ověření vytvořených výukových modulů a pilotáž pak proběhne počátkem roku 2017 v italské Padově. Pro vybrané studenty či modeláře z firem pak bude pobyt a výuka na Politechnico calzaturiero scarl v rámci projektu zdarma.
Musíme říci, že jednání probíhala po oba dva dny velmi intenzivně, diskutovalo se o obsahu jednotlivých kapitol, o počtu hodin, potřebných pro výuku i praktická cvičení a zejména o tom, kdo bude mít za konkrétní kapitoly garanci. Vždy se přihlíželo zejména k dosavadním zkušenostem a zaměření jednotlivých institucí. 
Nicméně se nám podařilo připravit pro zahraniční hosty i zajímavý doprovodný program. Po skončení náročného pracovního jednání následovala prohlídka Ateliéru designu obuvi na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Role průvodce se ujala MgA. Jana Buch – vedoucí Ateliéru designu obuvi.
Další součástí doprovodného programu byla návštěva obuvnického muzea, které se nachází ve 14. budově v rámci Baťova institutu. Zde zahraniční hosté obdivovali zejména exponáty staré orientální obuvi a široký sortiment nabídky obuvi z Baťových závodů z první republiky. Zaujaly je i dobové filmy firmy Baťa, které dokumentují komplexně výroby obuvi od návrhu kopyta až po finální výrobek. Uchvátila je také vyjížďka autentickým výtahem s kanceláří J.A. Bati, který se nachází v 21. budově Baťova areálu. Také pohled z vyhlídkové terasy „zlínského mrakodrapu“ na rozkvetlý Zlín s jeho specifickou architekturou byl v tuto roční dobu uchvacující. Jelikož se Zlín stal v době od 25.4.2016 do 31.5.2016 „městem designu“, byli naši hosté pozváni i na slavnostní galavečer a udílení cen Talent designu 2016. Kongresové centrum, ve kterém galavečer probíhal a které je dílem celosvětově uznávané architekty Evy Jiřičné, jenom podtrhl celkový dojem, že Zlín a design k sobě patří.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní koordinátor projektu:
Portugalsko, Centro Tecnologico do Calcado de Portugal
Partneři projektu:
Belgie,  Confederation Europeenne de industrie de la chaussure
Itálie, Politechnico calzaturiero scarl
Francie, Lycee du Dauphine
Španělsko, Instituto technologico del calzado conexas
Česká republika, Česká obuvnická a kožedělná asociace

Autor článku:  PhDr. Vlasta Mayerová, Česká obuvnická a kožedělná asociace

UPOZORNĚNÍ: Projekt je podporován Evropskou komisí, která negarantuje uvedený obsah, který je pouze sdělením autorů. Evropská komise nenese jakékoliv zodpovědnost za obsah a zveřejněné informace.