ZLIN DESIGN WEEK 25·4—1·5/2016

Po loňské vydařené premiéře Zlín opět na týden ožil designem. Druhý ročník Zlin Design Weeku nabídl ještě více zážitků, inspirace a poznání. Jedná se o sedmidenní festival designu. Jeho cílem je přinést design jak do výstavních síní, tak přímo do ulic Zlína nebo veřejného prostoru. Napříč celým městem bylo tedy možné obdivovat nápaditý design. Také Městské divadlo Zlín se stalo domovem odborníků, kteří v rámci Konference design & marketing sdíleli své zkušenosti a poznatky. V Kongresovém centru se zase odborná i laická veřejnost dočkala vyhlášení výsledků soutěže Talent designu 2016 a také skutečnosti, kdo se stal hlavním vítězem této soutěže pro rok 2016. více ...

Téma Zlín Design Weeku
Zlin Design Week pořádají každoročně studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, díky čemuž bylo možné na každém kroku cítit upřímné nadšení a neutuchající elán. Oproti loňskému roku tu byla zásadní změna. Zlin Design Week  měl jedno hlavní nosné téma. Všechno se nyní točilo kolem „Prachů“. Ty zajímají skoro všechny. „Jsme studenti, my peníze řešíme, stejně tak jsou na tom i profíci. Budeme se ptát na různé podoby peněz a také se podíváme na kloub předsudkům. Je podle Vás platná rovnice designové = drahé?“ – ptali se studenti.
Soutěž Talent designu
Ve Zlíně tvoříme odrazový můstek pro všechny, kteří mají snahu a píli něčeho dosáhnout. Už sedmým rokem hledáme talenty po celém světě a nabízíme jim slávu a uznání na poli designu. Studenti z celého světa se mohli přidat k ostatním a  bojovat o hlavní cenu ve výši  4 000 €. O držiteli titulu Talent designu 2016 rozhodla odborná porota složená z lidí, kteří už na poli designu něco znamenají. Desetičlenná porota složená z odborníků měla letos nesnadný úkol vybrat vítěze z celkově 1 320 prací, přičemž polovina z nich byla ze zahraničí. 
Finále Talent designu proběhlo ve velkém stylu. Večerem v Kongresovém centru provázel herec a moderátor Jaromír Nosek. Kromě slavnostních ceremoniálů proběhla i módní přehlídka ateliéru Design oděvu studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a bratislavské VŠVU Ateliéru odevného dizajnu. K poslechu zahrála mladá skupina Genius Locci. Na nejlepšího z nejlepších čekal titul „Talent designu 2016“, který zajišťuje nesmazatelnou slávu a renomé. Titul, který otevře spoustu dveří. Titul, jehož držitel si spolu s odměnou za vítězství v jedné z kategorií odnesl částku  3 000 €. Titul Talent designu 2016 a 4 000 EUR si odnesli pánové Andrej Čanecký a Andrej Barčák za návrh Jedenástky, který zárověň vyhrál v kategorii Communication design a znázorňuje grafické označování fotbalových dresů a jednotlivých pozic hráčů na hřišti. 
V jednotlivých soutěžních kategoriích
Vítězný návrh z každé soutěžní kategorie obdržel finanční odměnu ve výši 1 000 € + možnost zúčastnit se stáže v přední designerské firmě daného oboru. Autor soutěžního návrhu, který obsadí 2. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získal finanční odměnu ve výši 300 €. Návrh umístěný na třetím místě v každé soutěžní kategorii získá finanční obnos ve výši 100 €. V roce 2016 soutěžili studenti soutěžit v těchto 5 kategoriích a uvádíme rovněž vítěze jednotlivých kategorií.
Industrial design
Design strojů a zařízení, design nástrojů, transportní design a jiné.
1.místo – Radim Horáček – HAART spectre
2.místo – Tomáš Chludil – Tramvaje pro Prahu
3.místo – Tom Šindelář – Vysokozdvižný vozík - Toyota ANT
Product design
Design velkosériových výrobků, design interiéru a nábytku apod.
1.místo – Gabriela Bajdichová – Stylleto
2.místo – Markéta Brávková – Novorozenecký inkubátor incu.wee
3.místo – Maxime Journeaux – Le Barbu
Fashion design
Design oděvu, design textilní tvorby, design obuvi a galanterie, design šperků atd.
1.místo - Pavlína Miklasová – PLOVE
2.místo - Alžběta Dvořáková – ONE
3.místo – Anežka Tůmová – Translation
Art design
Design malosériových produktů, autorský design, konceptuální a kritický design, design skla, design porcelánu, design keramiky a další
1.místo – Petra Roubalová – Démon
2.místo – Zdeňka Fusková – Světelný objekt: Posed
3.místo – Monika Fišerová – Cake
Communication design
Design grafiky a ilustrace, nová média, vizuální komunikace a intermedia, webové animace a další
1.místo - Andrej Čanecký a Andrej Barčák – Jedenástky
2.místo – Kristína Drinková – Vizuálna identita Kina Art
3.místo – Lucia Mlynčeková – uptn.sk
Speciální ocenění poroty
Prvními třemi příčkami se v oceňování nekončilo. Porota ocenila i ty práce, které se nevešly na první místa v kategoriích, ale přesto dosahovaly vysokých kvalit. Finanční odměna ve výši 200 € byla udělena dvěma návrhům v následujících kategoriích:
Award for Innovation - sociální, ekologická, technologická, materiální inovace napříč kategoriemi. Toto ocenění získala MgA. Jana Tvarohová a MgA. Marcela Hapalová – Městský parazit: Revitalizace komínů
Expert Award - cenu určenou pro autory výstav, teoretiky designu a autory knih, kteří se výrazně zasloužili o vnitřní diskuzi v oboru nebo mapují jeho historii získala Jana Johanna Pauly.