Náklady na výzkum a vývoj (VaV) lze odečíst ještě jednou ze základu daně.

Touto větou se prezentuje na webu firma SmarTech Solutions. ČR totiž podporuje VaV pomocí daňového odpočtu. Díky této možnosti může firma odečíst z daňového základu až 100 % nákladů vynaložených na realizaci VaV. Náklady na VaV lze tedy odečíst dvakrát – poprvé jako běžné náklady firmy, podruhé jako balíček nákladů na VaV. více...

Při nárůstu nákladů na VaV oproti předchozímu účetnímu období lze dokonce uplatnit 110 % z nárůstu nákladů. Tak lze snížit daňový základ bez vlivu na hospodářský výsledek. A to je velice pěkná odměna za VaV, kterou si tyto firmy rozhodně zaslouží.
Jakou roli v tom hraje SmarTech? Pomáhá českým i slovenským firmám daňový odpočet uplatňovat. Jeho cílem je ušetřit spolehlivě a bez rizika. Spolupráci staví na odbornosti a férovosti. Ctí vysoké morální a etické hodnoty a při spolupráci uplatňuje otevřený, přátelský a lidský přístup. 12 technických konzultantů ze SmarTechu je připraveno postavit se za klienta i při obhajobě před finančním úřadem. Díky takovému partnerství klient získá více prostoru na své podnikání nebo prostředky na společensky odpovědné projekty. "Oceňujeme odborné a lidské kvality konzultanta… Oceňujeme profesionální a lidský přístup." Tak hodnotí SmarTech jeho klienti.

Zdroj: Ing. Jaroslav Kamenčák