Odešel pan Zdeněk Řeha

Dne 25.12.2018 zemřel ve věku 79 let po krátké nemoci pan Zdeněk Řeha. Pan Zdeněk Řeha patřil v aktivním pracovním životě k nejrenomovanějším znalcům oboru kůže-kožešiny se specializace na obuv a koženou galanterii. Realizoval jako lektor pro členy ČOKA, ale i pro další prodejce a výrobce obuvi řadu odborných školení na téma odborné zbožíznalectví a reklamační řízení. Budeme na něj s úctou vzpomínat!