CERTIFIAKČNÍ PODMÍNKY K NADSTANDARDNÍMU HODNOCENÍ DĚTSKÉ OBUVI .....více>>>

Systém nadstandardního hodnocení dětské obuvi a dobrovolná certifikace dětské obuvi přešly plně od 1.10.2012 pod gesci České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA). Přihláška k dobrovolné certifikaci a všechny další potřebné materiály obdrží nyní zájemci pouze na sekretariátu ČOKA.

 

Přihláška k dobrovolné certifikaci: ke stažení zde
Vzor technických podmínek: ke stažení zde
Prohlášení k jakosti dětské obuvi: ke stažení zde
Stejný material – prohlášení (recertifikace): ke stažení zde

 

Tato skutečnost nic nemění na tom, že veškeré podmínky, které jsou pro udělení certifikátu nutné, zůstávají stejné a nic se neslevilo z jejich náročnosti. Prvořadým hodnocením je hodnocení kopyta, na kterém byla obuv vyrobena a ortopedická nezávadnost, kterou posuzuje u každé obuvi lékař – ortoped ještě před tím, než firmy začnou realizovat „drahé testy“ ve zkušebnách. Bylo by zbytečné provádět např. atesty obrušivosti podešví či tuhosti obuvi, když víme, že např. podešev nevyhovuje konstrukčně. Totéž platí i o vhodném střihovém provedení obuvi, správném tvaru a formě obuvi v závislosti na použitém kopytu atd. Již zde dochází k selekci modelů, které nemohou splnit zdravotní požadavky. Většinou jsou výrobcům či dovozcům doporučeny i úpravy, které by měli na obuvi realizovat, aby mohla být k nadstandardnímu hodnocení přijata. Výrobce či dovoze pak může předložit k certifikaci nový opravený vzorek.

Dalším krokem je potom vyhodnocení předložených materiálů a výsledků zkoušek (mohou být z kterékoliv akreditované zkušebny v ČR, ale i ze Slovenska apod.) a stanovení zkoušek, které buď chybí nebo jsou zastaralé (- dle typu a materiálového složení obuvi).

V případě, že výrobek bude plnít všechna potřebná kriteria, Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) obuv posoudí a ČOKA následně vydá certifikát, jehož platnost je až 3 roky v závislosti na výsledcích typových zkoušek a na úrovni zajištění stálé jakosti ve výrobním procesu.

Obuv, která získá certifikát, může být označena certifikační značkou a registrovanou visačkou (s motivem žirafy a logotypem „bota pro Vaše dítě“), kterou zájemce obdrží u ČOKA na základě vydaného certifikátu. S každým držitelem certifikační značky, který bude chtít používat při prodeji visačku s motivem žirafy, uzavře ČOKA licenční smlouvu, ve které jsou stanoveny přesné podmínky pro užívání značky. Tím je zaručeno, že nedojde ke zneužití značky „Žirafa“ a že její použití bude pouze na obuvi, která byla certifikována. Případně, pokud se změní podstatným způsobem materiály nebo konstrukce u schávelného modelu, že zde rovněž nebude výrobce značku používat do doby, dokud neproběhne tzv. „recertifikace“ či nová certifikace tohoto modelu. Tímto způsobem je zabráněno zneužívání značky či její nesprávné používání. Bude-li obuv označena visačkou „Žirafa“, je povinností výrobce či dovozce přikládat kopii certifikátu ke každé dodávce, směřující do maloobchodní sítě. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti prování na základě dohody s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky bude posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

K dobrovolné certifikaci a nadstandardnímu hodnocení dětské obuvi přihlašovatel (výrobce, dovozce nebo distributor) přikládá:

1) 1 pár obuvi, obuv musí být označena velikostí a obvodovou skupinou dle příslušných norem, (pokud jde o různé velikostní skupiny, přiloží 2 páry obuvi, a to každý v jiné velikostní skupině)
2) kopyto, které odpovídá velikosti, na němž byl vyroben alespoň jeden z dodaných půlpárů obuvi a posudek o hodnocení zdravotní nezávadnosti tohoto kopyta, pokud je k dispozici
3) technický popis příp. materiálové listy použitých materiálů, fotografická dokumentace (příp. nákres) obuvi
4) prohlášení o shodě s vyhláškou č.84/2001 Sb. včetně zkušebních protokolů, které tuto shodu dokladují a dokladují tak hygienickou nezávadnost obuvi, (- zkoušky nesmí být starší 10-ti let)
5) zkušební protokoly dokladující předepsanou obrušivost podešví dle použitých materiálů a tuhost obuvi dle ČSN 79 5600, další zkušební protokoly či záverečné protokoly a certifkáty, pokud se jedná o recertifikaci
6) prohlášení o dodržení ostatních kvalitativních parametrů u hotové obuvi dle ČSN 79 5600 a ČSN 79 5790
7) ISO nebo jiný doklad o certifikaci systému řízení jakosti výroby, případně prohlášení o zajištění stálé jakosti výroby a dodržování stálé jakosti obuvi
8) prohlášení o dodržení původního materiálového a konstrukčního složení obuvi, (pouze, pokud jde o recertifikaci)
9) návod k použití a údržbě obuvi v českém jazyce
10) další údaje o obuvi, které považuje za vhodné doložit

Veškeré další podrobné informace, včetně technických specifikací, podle kterých nadstandardní hodnocení probíhá, vzoru licenční smlouvy a další formuláře Vám rádi poskytneme na adrese:

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
Tř. T. Bati 5267
760 01 Zlín
tel.: 577 435 411, tel./fax: 577 525 230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoby: PhDr. Vlasta Mayerová, Ing. Radim Kocourek, Ph.D. nebo Ing. Marcela Palánová