Vážení přátelé,

je nám to velice líto, ale vzhledem k současné situaci, kdy studenti středních škol, ale i vysokoškolští studenti se nemohou věnovat tvorbě nových kolekcí, bylo pořadateli rozhodnuto o zrušení letošního ročníku soutěže O cenu Nadace Jana Pivečky.

Prosíme o předání této informace Vašim studentům!

Bohužel letos byla zrušena řada významných obuvnických veletrhů v Itálii, kam měli studenti za odměnu a jako výhru v soutěži jet. Stále také není jasné, zda a kdy se budou náhradní veletrhy konat. Navíc vycestování do Itálie bude letos velmi problematické.

Pevně věříme, že v příštím roce již budou podmínky pro obnovení soutěže a pro možnost, aby výherci soutěže mohli vycestovat na některý významný obuvnický veletrh v zahraničí, případně bude nabídnuta jiná forma výhry.

Přejeme vám všem hlavně pevné zdraví a věřme, že bude lépe!!!

Tým organizátorů soutěže