RSD TOK ve Zlínské kraji byla slavnostně podepsána

Český textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl (dále jen TOK průmysl) prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a zejména pracovníků. Musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační změny způsobily odvětví újmu na respektu vlivem neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu.

To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání těchto oborů a tím došlo k výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol. Rovněž firmy nebyly většinou schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků. Textilní, oděvní, kožedělná a obuvnická výroba se v celostátním měřítku potýká s minimálním zájmem žáků o střední odborné školy daných oborů, v důsledku čehož hrozí také jejich zánik. více ...

S obdobnými potížemi se potýká také Zlínský kraj, kde působí mnoho kožedělných a obuvnických firem a také některé firmy textilní. Období ekonomické transformace a agresivní asijské expanze obuvnického, kožedělného a textilního zboží na český trh problémy odvětví jen umocnilo. Kožedělná a obuvnická výroba prošla v posledních desetiletích velmi komplikovaným vývojem. Na druhou stranu v tomto období vzniklo jednak množství nových menších i středních firem, jednak svoji existenci obhájily a mezi stabilní výrobce se zařadily některé tradiční obuvnické firmy. Ve Zlínské kraji dlouhodobě působí obuvnické firmy Baťa a.s., Prabos – plus a.s., Fare s.r.o., Moleda a.s., Artisssari s.r.o., DZO s.r.o., Fern s.r.o., Flexiko s.r.o., Moravia plast s.r.o., Kovyst s.r.o., Svorto.cz s.r.o., Schätzle Shoes CZ s.r.o., ale i další kožedělné firmy jako např. Holík International s.r.o. nebo POLTA DKP s.r.o. Početná je také skupina subdodavatelů a výrobců technických textilií, zde můžeme uvést firmy Komponenty a.s., Kastek Komponenty s.r.o.,  Tomatex Otrokovice a.s., Stema s.r.o., Pur Plastic s.r.o., Kairo plus cz s.r.o., Unique Textiles s.r.o., ale i Moraviatex pletárna s.r.o. nebo Moira CZ s.r.o.. Všechny tyto firmy patří mezi významné zaměstnavatele ve Zlínském kraji.

Posláním Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu (RSD TOK) je aktivně, tvořivě a dlouhodobě rozvíjet tradici tohoto podnikání ve Zlínském kraji, zejména pak ale zvýšit prestiž TOK průmyslu a zájem mladé generace o studium těchto oborů. Zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů odborných škol pro TOK průmysl bude možné jen podporou technického vzdělávání a propagací podniků jako perspektivních zaměstnavatelů.

Důležitá je větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost absolventů odborných škol na požadavky zaměstnavatelů. Je nutné vytvářet nové výukové programy, postavené na znalostech výrobní technologie a současně obsahujících široké znalosti technologií jiných oborů, ve kterých je výroba aplikována. Pro odbornou výuku mohou podniky poskytovat odborníky z praxe a zajišťovat i odborné praxe studentů. V obuvnickém a kožedělném průmyslu je rovněž nutné získat mladé odborníky, kteří mají široké mezioborové znalosti, potřebné např. při výrobě individuální ortopedické obuvi nebo ortopedických stélek a dalších korekcí s využitím 3D technologií.

Všechny tyto záležitosti by měla napomoci řešit právě RSD TOK, která byla slavnostně podepsána dne 23.9.2019 v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně. Podpisy k dohodě připojili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní pro oblast školství Mgr. Petr Gazdík, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Bc. Iveta Táborská, rektor Univerzity Tomáše Bati se sídlem ve Zlíně Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., výkonný ředitel ATOK Mgr. Jiří Česal a Antonín Žirovnický – víceprezident České obuvnické a kožedělné asociace. Slavnostního aktu a následně i podpisu RSD TOK  se zúčastnili také ředitelé dalších odborných škol, spolupracujících institucí a zástupci podnikatelů ve Zlínském kraji. 

Věříme, že smysluplné propojení počátečního a dalšího vzdělávání s obuvnickým a kožedělným průmyslem napomůže jeho dalšímu rozvoji.  Je nutné využít také potenciál Univerzity Tomáše Bati se sídlem ve Zlíně a nově zřízeného Centra výzkumu obouvání k tomu, aby si firmy zadávaly úkoly pro aplikovaný výzkum a postupně přecházely na nové technologie a požadavky průmyslu 4.0.

Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
Fotografie: ČOKA