Základní informace o ČOKA

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice (ČR). Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s ČOKA stejný předmět činnosti nebo společné zájmy. Členství v ČOKA upravují Stanovy a je podmíněno podáním písemné přihlášky u sdružení a úhradou členského příspěvku.ČOKA sdružuje v současné době cca 60 firem, fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, výukou a vzděláváním s místem působení v ČR.

ČOKA vznikla jako dobrovolné sdružení a proto hájí zájmy svých členů, zprostředkovává jejich jednotný a koordinovaný postup a vystupuje jako hlavní garant obuvnického a kožedělného průmyslu ČR při jednáních s centrálními orgány. Společně ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), jehož je členem, a textilní asociací ATOK se snaží zamezit nelegálním praktikám při dovozech obuvi a textilu do naší republiky, zejména z asijských zemí.

ČOKA koordinuje rovněž činnost svých členů při prezentačních veletrzích obuvi a kožené galanterie - veletrh KABO, který je v realizaci a.s. Veletrhy Brno nejvýznamnějším profesním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje jako gestor veletrhu a podílí se na přípravě odborného doprovodného programu, přednášek, ale i na jeho dalších doprovodných akcích. Organizuje také soutěž O cenu nadace Jana Pivečky, která je určena především studentům a mladým designérům.

ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s obdobnými sdruženími v evropských zemích, např. Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii apod., ale i v zemích mimo Evropu, např. USA. ČOKA je členem Evropské konfederace maloobchodníků s obuví (CEDDEC) a Mezinárodního svazu obuvnických techniků (U.I.T.I.C.), nově také CEC.

Asociace zpracovala databázi podnikatelských subjektů, zabývající se výzkumnou, výrobní a prodejní činností v obuvnickém a galanterním odvětví, kterou permanentně aktualizuje. O všech důležitých událostech asociace své členy pravidelně informuje. Pro oficiální prezentaci využívá asociace odborného časopisu Svět textilu & Svět obuvi se kterým úzce spolupracuje.

Základní rozsah poskytovaných služeb pro členské firmy:

- zajišťování společné účasti na výstavách a veletrzích v tuzemsku i zahraničí za zvýhodněných podmínek

- zprostředkování obchodních kontaktů v zahraničí (- přes hospodářské komory, obuvnické asociace okolních zemí, CEDDEC, UITIC, CEC apod.)

- zprostředkování obchodních kontaktů v tuzemsku

- poskytování informací z databázových souborů prodejců a výrobců obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů

- bezplatná inzerce na webových stránkách České obuvnické a kožedělné asociace

- vydávání českého a cizojazyčného katalogu členských firem

- bezplatná distribuce tohoto katalogu v tuzemsku i zahraničí

- řešení problémových oblastí obuvnické výroby ve spolupráci s FT UTB, ITC a.s. a dalšími odbornými pracovišti

- pořádání odborných přednášek a školení

- další služby podle požadavků členů ČOKA.

Podrobnější informace o činnosti ČOKA a podmínkách členství Vám rádi poskytneme na adrese:

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
Tř. T. Bati 5267
760 01 Zlín
Tel./fax: 577 525 230
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Internet: http://www.coka.cz