Textilní zkušební ústav - TZÚ

TZÚ je v současnosti leaderem zkušebnictví a certifikace v oboru a rozvíjí v rámci experimentálního vývoje celou řadu dalších aktivit. Akreditovaná zkušební laboratoř dělá stále čest svému číslu v akreditaci  1001  a nabízí několik set zkoušek pro takřka všechny druhy textilních výrobků. Stěžejní problematikou zkušebnictví je v současné době bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává high-tech o čemž svědčí akreditace  ÚCL  a hygiena, kvůli níž jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Certifikační orgán pro systémy řízení sice byl až třetí v historii akreditace u nás, ale jeho číslo 3003 zaujímá vedoucí postavení v certifikaci textilních podniků.
V certifikaci průmyslových prádelen nemá v podstatě žádnou konkurenci. Naší předností je tradiční znalost oboru kvalifikace auditorů (Global Senior Auditors IQNet)
Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace řízení výroby. Certifikační orgán pro výrobky č.  3044  sice nebyl mezi prvními akreditovanými, ale dokázal získat pro ústav autorizaci AO 219 i notifikaci pro  EU NB 1021.
O vysoké kvalifikaci, zkušenostech a autoritě pracovníků ústavu svědčí také to, že je soudně znaleckým ústavem.
Nabídka služeb TZÚ by nebyla kompletní bez informací o nových technických normách, které zajišťuje Centrum technické normalizace. Podílíme se také aktivně na tvorbě Evropských norem a mezinárodních norem ISO.
Kalibrace  přístrojů a zařízení je další specializovanou službou pro obor, kterou zajišťujeme přímo v podnicích.

Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů Leonardo da Vinci, kterých se účastní. Pomáháme oboru nejen tím, že vzděláváme cílové skupiny, které textil prodávají nebo dále zpracovávají, ale začínáme už u školní mládeže. Pořádáme pravidelná školení  nejen pro manažery kvality, ale i pro obchodníky, kterým předáváme zkušenosti soudních znalců z řešení reklamací.
Ke všem těmto činnostem je třeba mít ty nejnovější poznatky, které jsou k dispozici ve sféře výzkumu. Takže nikoho nepřekvapí, že se ústav podílí také na výzkumu aplikací nanočástic  a nanovrstev.

Akreditované orgányTextilního zkušebního ústavu, s.p., se zavázaly podpisem Etického kodexu Českého institutu pro akreditaci k dalšímu rozvíjení kvality a profesionality svých služeb.
Etický kodex  AZL,  COS  a  COV.

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 237/ 6 , 603 00 Brno
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.tzu.cz
tel.: +420 543 426 711