Nadstandardní hodnocení zajišťuje nadstandardní kvalitu, komfort a pohodlí


Jak vyplývá z průzkumů, ženy dávají větší význam při výběru a koupi obuvi módním aspektům než muži. Avšak s vyšším povědomím péče o nohy se pro ně při nákupu obuvi stávají důležitější i zdravotní aspekty. To ukazují např. aktuální německé studie v oblasti péče o nohy, kdy se reprezentativního dotazování zaměřeného na průzkum poptávky účastnilo cca 1000 žen a mužů starších 18-ti let. více...

 

Němci dávají při nákupu obuvi větší hodnotu faktorům, jako jsou komfort při nošení a zdraví než jen vzhled obuvi. Komfort je jasně dominantním kritériem ve všech věkových skupinách u obou pohlaví. Muži dávají důraz při výběru obuvi převážně také na její funkčnost, faktory jako jsou móda a exkluzivita hrají důležitou roli při nákupu obuvi zejména u věkové skupiny do 30-ti let. Starší věkové skupiny a senioři chtějí také jako většina lidí obuv, která bude pasovat k jejich osobnímu stylu, ale celkem jasně ale u nich stojí v popředí komfort, jakož i ergonomické a zdravotní aspekty.
Podobné poznatky máme i v České republice (ČR), kdy se neustále více zákazníků zabývá při nákupu obuvi tím, jak se bude v obuvi cítit, zda je obuv dostatečně komfortní a pohodlná a zda plní i potřebná kvalitativní a zdravotní kritéria. Průzkumu, který byl realizován pro ČOKA, se zúčastnilo 123 dospělých respondentů, z toho bylo 61% žen a 39% mužů. Na otázku: „Co podle Vás znamená komfortní obuv?“ (bylo zde možno využít i více odpovědí), jsme získali následující rozložení odpovědí.

Graf 1 – Co znamená komfortní obuv?
22% respondentů celkem správně uvedlo, že komfort je souhrnem několika kvalitativních vlastností, nicméně nejpočetnější skupina odpovědí „spadla do kolonky“, že se jedná o pohodlnou obuv (39%).
Pro dotazované v ČR bylo rovněž velmi důležité nosit kvalitní a komfortní obuv, což uvedlo 90% dotazovaných. 36% dotázaných je ochotno zaplatit za komfortní obuv cca 1.500,-Kč a 43% dokonce 2.000,-Kč a více.
Jak má ale spotřebitel poznat, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že je pohodlná při chůzi a že splňuje všechny stanovené požadavky?  Protože se velmi osvědčil systém nadstandardního hodnocení u dětské obuvi, rozhodla se ČOKA zavést obdobný systém i u obuvi pro dospělou populaci. Navíc jsou aplikovány také zkoušky nošením. Obě dvě značky byly přijaty do národního programu „Česká kvalita“, který podporuje kvalitní výrobky a služby.
Značka „Žirafy“ je kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůjčována již 20 let. Za tuto dobu si získala velkou důvěru u spotřebitelů. Spotřebitelé jsou si stále více vědomi i rizika poškození dětských nohou, pokud nakupují nekvalitní dětskou obuv. 
Povědomí o značce kvality u dětské obuvi, kterou je roztomilá „žirafa“, je u spotřebitelů relativně velmi vysoké. Z výše uvedeného průzkumu vyplynulo, že cca polovina respondentů ji zná, což dokladuje následující graf.
 
Graf 2 – Znalost značky „Žirafa“ u dětské obuvi
Aby také dospělý spotřebitel poznal, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu, že je pohodlná při chůzi a že splňuje všechny stanovené požadavky, je také nadstandardně hodnocená a certifikovaná obuv pro dospělou populaci označena v prodejní síti visačkou s nápisem „Komfortní obuv“. Značka byla registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví  v lednu 2015. Firmy tedy mají již téměř 3 roky možnost nechat si obuv nadstandardně hodnotit a získat novou značku „Komfortní obuv“.
Významné bylo přijetí značky „Komfortní obuv“ do Programu „Česká kvalita" v červenci 2016. Smyslem nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikosti a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Nová značka si postupně získává oblibu u spotřebitelů a mezi firmami roste zájem o její udělení.
Nové značky kvality získají při slavnostním udílení nových certifikátů v Praze dne 21.11.2017 firmy:
DZO s.r.o. za kolekci dětské obuvi s pevným vedením paty – značka „Žirafa“
Orto plus s.r.o. za kolekci dámské a pánské ručně přišívané obuvi – značka „Komfortní obuv“