Výzva KZPS ČR k respektování pravidel nouzového stavu

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vzhledem ke kritické epidemiologické situaci a meznímu stavu zdravotnictví se obrací na své členské svazy a sdružení, jejich podniky, firmy, OSVČ, své členy i nečleny se žádostí a výzvou o:

•    respektování pravidel a nařízení nouzového stavu
•    využívání home – office všude tam, kde je to možné
•    důsledné testování i samo testování ve firmách i mimo firmy
•    nošení respirátorů a roušek tam, kde je to vyžadováno
•    využití možnosti vakcinace dle věku a zdravotního stavu

Celá výzva ZDE