Rozvoj obuvnického klastru

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, nicméně členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce a zkušebny.  Z tohoto důvodu bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu s názvem „Rozvoj obuvnického klastru“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V současné době je nutné zaměřit se na digitalizaci, moderní technologie a moderní formy řízení, na nové formy sdílení znalostí mezi členy klastru, nové formy marketingu, networkingu a na udržitelnost. Cílem projektu je proto zlepšit spolupráci mezi členy klastru, využít potenciál stávajících členů a získat nové členy, kteří mají technologická know-how. Obuvnické firmy dnes patří spíše k malým a středním podnikům, často se jedná o rodinné firmy. Jednatelé firem se musí starat jak o vývoj nových kolekcí obuvi a kožené galanterie, tak i o zásobování výroby a o její odbyt. Z tohoto důvodu nemají příliš mnoho příležitostí, aby sledovali technologická know-how, věnovali se digitalizaci výroby a využívání nových technologií. Mnohdy jim v tom brání i vyšší pořizovací cena plotrů a 3D scanerů, automatických frézek apod., ale často nemají pouze dostatečné a ověřené informace. 

Významnou skupinou podnikatelů v rámci ČOKA jsou výrobci ortopedické obuvi a stélek. Zde navíc sehrává důležitou roli komunikace s lékaři a dalšími odborníky. V segmentu zdravotnických prostředků, kam jsou individuální ortopedická obuv a ortopedické stélky zařazeny, je přechod na digitalizaci dnes nutností. K dosažení tohoto cíle bude sloužit úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) a novým Centrem výzkumu obouvání (CVO), s Českou podiatrickou společností (ČPS) nebo s Českou společností pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). S těmito odbornými pracovišti bude ČOKA pořádat pro své členy pravidelné konference a školení, kde budou prezentovány všechny novinky v daném oboru a nová technologická řešení. Počítáno je s přednášejícími odborníky ze zahraničí. Mezinárodní semináře na toto téma proběhnou již při říjnovém veletrhu Rehaprotex v Brně.

Dalším tématem je využívání nových netradičních materiálů a technologií v obuvnictví. Velkým tématem dnes jsou např. v rámci udržitelnosti materiály rostlinného původu (např. textilie z banánovníků), ale i další inteligentní textilie s různými nano úpravami či klimamembránami. V této oblasti bude ČOKA úžeji spolupracovat s textilním klastrem Clutex nebo plastikářským klastrem Plastr. Ve spolupráci s UTB a CVO bude ČOKA pro členy realizovat odborné technologické semináře a konference. První mezinárodní seminář na téma „Nové materiály, nově technologie a nové formy prodeje obuvi“ je plánován v první polovině listopadu 2021. 

Zvýšením počtu zaměstnanců na sekretariátu ČOKA a jejich stážemi u obuvnických klastrů v zahraničí bude možné členům ČOKA efektivněji a kvalitněji poradit a pomoci s jejich podnikáním a prosazováním se jak na trhu domácím, tak i na trzích zahraničních.
Jak již bylo uvedeno, obuvnické firmy jsou v současné době spíše malými a středními podniky, často se jedná o rodinné podniky. Jednatelé firem se musí starat jak o vývoj nových kolekcí obuvi a kožené galanterie, tak i o zásobování výroby a o odbyt. Nemají již časový prostor pro sledování technologických novinek.  Z tohoto důvodu pak mnohdy zaostávají za vyspělými zeměmi a výroba se stává nerentabilní. Navíc v dnešní době mladí lidé nechtějí a neumějí pracovat "rukama". Bohužel v minulém období došlo ke zrušení učebních oborů pro kožedělnou a obuvnickou výrobu. Teprve před 5 lety se podařilo ve Zlíně znovu otevřít učební obor obuvník po 12-ti leté pauze. V obuvnické výrobě chybí kvalifikovaná pracovní síla, která by do určité míry mohla být nahrazena inteligentními technologiemi, např. 3D tisk podešví, ale i celé obuvi. 

České obuvnické firmy musely v uplynulém období konkurovat velmi levným dovozům obuvi zejména z oblasti Asie, a proto se přeorientovaly na výrobu obuvi s vyšší přidanou hodnotou. Segmenty trhu, kde jsou členské firmy úspěšné, jsou zejména obuv pro armádu, pracovní obuv, zdravotní a ortopedická obuv, ale i obuv dětská či volnočasová. Tato obuv však vyžaduje velmi kvalitní a drahé materiály, dokonalé zpracování a podléhá i přísnému hodnocení ve zkušebnách. Navíc požadavky např. na pracovní obuv se v zemích EU zpřísňují. Také požadavky v rámci různých tendrů, které vyhlašuje armáda nebo policie ČR, nejsou malé a střední firmy často schopny splnit, přestože pak obuv mnohdy dodávají výherci tendru. 
 
Cílem projektu „Rozvoj obuvnické klastru“ je mj. také zlepšit a zvýšit efektivnost práce sekretariátu ČOKA získáním zahraničních zkušeností pracovníků sekretariátu, realizovat mezinárodních odborné semináře a konference, realizovat pro členy celou řadu odborných školení, propojit obuvnický klastr na další klastry jako je Clutex nebo Plastr  a v neposlední řadě posílit pozici výrobců obuvi na trhu domácím i na trzích zahraničních. 

Dalším cílem je maximální digitalizace výroby, a to od přípravy a prezentace kolekcí, až po jejich zavedení do výroby. Do digitální podoby by měl být převeden v maximálně možné míře také obchod s obuví, což nám potvrdila i nová zkušenost a změny nákupního chování v období pandemie COVID 19. Vždy je velmi důležité, aby obuv dobře padla na nohu, což je možné tvorbou dokonalých webových aplikací a e-shopů s maximem odborných informací pro zákazníky. Protože členy klastru jsou i obchodníci s obuví, bude možné vytvořit nové funkční propojení výroby, obchodu a dokonalých internetových služeb pro koncového spotřebitele. K tomuto bude využíváno mj. i sociálních sítí, facebooku a dalších komunikačních prostředků.

Inovativnost projektu spočívá zejména v propojování teoretických znalostí odborníků z univerzit, zkušeben, ale i lékařů - ortopedů, podiatrů a lidí z obuvnické výroby, která je zaměřena na ortopedickou obuv a stélky, na funkční ochrannou, pracovní a bezpečností obuv či na kvalitní certifikovanou dětskou a komfortní volnočasovou obuv.  Je nutné ve všech těchto segmentech začít využívat nové inovativní materiály, které zlepší např. mikroklima v obuvi. Je nutné začít využívat při prodeji nové formy měření a scanování nohou, které zase zajistí lepší padnutí obuvi na nohu, tj. fitting.

Již dnes máme signály, že se výroba obuvi a kožené galanterie také díky situaci, která vznikla ohledně pandemie COVID 19, začíná do Evropy vracet. Evropská i česká ekonomika byly bezprecedentně zasaženy dopady pandemie a jsou nutné stimulační zásahy na národní i celoevropské úrovni. Z toho důvodu představila Evropská unie (EU) v rámci plánu Next Generation EU tzv. „Nástroj pro oživení a odolnost“, jehož cílem je napravit hospodářské a sociální škody a restartovat evropskou ekonomiku. Konkrétně je pro ČR alokováno dvě stě miliard korun, které česká vláda může použít na obnovu ekonomiky. Jde o náš podíl z Fondu obnovy EU, který by měl být využit nejen na restart české ekonomiky, ale také k tomu, aby pomohl ČR v naplnění Zelené dohody a přeměně českého hospodářství na ekologicky udržitelnou ekonomiku. Věříme, že znalostní a dovednostní know-how členských firem bude naším projektem posíleno a přispěje k dosažení stanovených cílů.

Co hledáte?

Změnit jazyk
Česky English

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.