Druhý ročník mezinárodní odborné konference „New technologies, new materials and new forms of footwear sales”

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce a zkušebny.  Z tohoto důvodu bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu s názvem „Rozvoj obuvnického klastru“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Předpokládané ukončení projektu je k datu 30.6.2023.

V letošním roce již v rámci klastrových iniciativ proběhl jarní a podzimní běh školení k celnímu řízení a celním deklaracím se zaměřením na obuv a koženou galanterii, k udržitelné výrobě obuvi, k reklamačnímu řízení a odbornému zbožíznalectví.  V srpnu bylo realizováno při veletrhu KABO další úspěšné mezinárodní podiatrické sympozium „Zdravá noha a zdravá obuv“, o kterém jsme psali v minulém čísle časopisu. Rozvíjela se i spolupráce s dalšími oborovými klastry, která byla potvrzena smlouvami s klastrem Clutex a s Českou technologickou platformou pro textil. Textil a nové inteligentní textilie se stávají nedílnou součástí moderní výroby obuvi.

Významnou letošní akcí projektu bylo úspěšné upořádání druhé mezinárodní technologické konference s názvem: „New technologies, new materials and new forms of footwear sales”. Konferenci uspořádala ČOKA ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 26.10.2022 on-line formou a přednášky probíhaly pouze v angličtině. Pro členy ČOKA bylo ovšem zajištěno konferenční on-line tlumočení do češtiny a rovněž české dotazy byly přednášejícím tlumočeny do angličtiny. Délka každé prezentace byla stanovena na 15 minut a dalších 5 minut bylo vyčleněno na dotazy účastníků a posluchačů. Roli moderátora konference zvládl na výbornou Ing. Radim Kocourek, Ph.D. 

Pro všechny členy ČOKA byla účast na konferenci bezplatná, zahrnovala jak účast na všech přednáškách, ale také konferenční materiály v elektronické verzi (se souhlasem přenášejících) v podobě zaslaných power-pointových prezentací v anglickém jazyku. Následně bude členům ČOKA, kteří o to projevili zájem, zaslán Sborník plných přednášek z konference v anglické verzi. Rovněž byl pořízen záznam z celé konference jak v angličtině, tak i v češtině, který opět bude pro členy ČOKA bezplatně přístupný.

Konference byla věnována, jak již název napovídá, zejména novým technologiím a materiálům v obuvnickém a kožedělném průmyslu. Ústřední témata se soustředila na nové technologie využívané ve výrobě a v přípravě výroby obuvi, na robotizaci, lasery, 3D scanary, 3D tiskárny apod. U nových materiálů se přednášky zaměřovaly zejména na jejich recyklovatelnost, biologickou odbouratelnost a na nové netradiční materiály. U výroby obuvi je důležitým trendem zejména udržitelnost a ekologičnost. Nové formy prodeje obuvi se zase musí soustředit na koncového zákazníka, na dokonalý servis a na zajištění fittingu při on-line prodeji.  

Přednášející konference byli ze šesti zemí a přední odborníci zde prezentovali výsledky zajímavých výzkumů odborných pracovišť z univerzit, z testovacích institutů a laboratoří. Konkrétně byli přednášející z Bangladéše, České republiky, Polska, Portugalska, Rumunska a Španělska. 

První blok referátů byl věnovaný udržitelné výrobě obuvi v Evropě a novým materiálům v obuvnictví i možnostem jejich ekologické likvidace. Konkrétně se této problematice věnovaly následující přednášky:
UZAVŘENÍ CYKLU V OBUVNICKÉM PRŮMYSLU
PRODUKTY S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU ZE ZHODNOCENÍ VEDLEJŠÍCH KOŽELUŽSKÝCH PRODUKTŮ
NA CESTĚ K DEKARBONIZACI OBUVI 
POSOUZENÍ KOMPOSTOVATELNOSTI USNÍ 
UDRŽITELNOST VÝROBY OBUVI: PLÁN NA SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY A POTŘEB ZDROJŮ 

Fitingu, tj. dobrému padnutí obuvi a antropometrickému měření nohou dětí se věnovaly následující přednášky: 
BINÁRNÍ LOGISTICKÁ REGRESNÍ ANALÝZA MĚŘENÍ NOHOU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MODERNÍ ANTROPOMETRICKÉ NÁSTROJE A JEJICH ROLE V UZPŮSOBOVÁNÍ OBUVI 

Letos se podařilo na konferenci zajistit i referáty, které byly zaměřeny na stávající a nové formy obchodu s důrazem na požadavky nové generace spotřebitelů a enviromentální požadavky EU.  Tato témata zazněla v přednáškách:
ZELENÝ MARKETING A JEHO VNÍMÁNÍ GENERACÍ Y 
PŘIPRAVENI NA TRANSFORMACI 
OBCHODNÍ AGILITA JAKO INOVATIVNÍ STRATEGICKÝ TREND V OBUVNICKÉM PRŮMYSLU 

Že i do obuvnictví proniká robotizace a smysluplné využívání nových IT technologií demonstrovaly následující přednášky:
CLOUDOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO OBUV 
POKROČILÉ ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE 
POKROČILÁ VÝROBA V OBUVNICTVÍ & DUBNOVÝ PROJEKT 
POŽADAVKY NA KOMFORTNÍ OBUV VHODNOU I PRO DIABETICKÉ PACIENTY

Konference odpověděla zejména na následující otázky: Jak může ovlivňovat vývoj nových technologií a materiálů konkurenceschopnost společností v kožedělném a obuvnickém průmyslu? Jak zajistit udržitelnost výroby obuvi v Evropě? Jak efektivně a moderně provádět design, marketing a prodej obuvi? Posloužila rovněž k výměně názorů mezi zástupci světa vědy a podnikání a organizátoři věří, že napomůže členským firmám ČOKA při vytváření a zavádění inovativních produktů, procesů a postupů výroby, ale i k efektivnímu zavádění nových forem prodeje.

Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
Fotografie: 
Archiv ČOKA

Co hledáte?

Změnit jazyk
Česky English

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.