První ročník mezinárodní odborné konference „New technologies, new materials and new forms of footwear sales”

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce a zkušebny.  Z tohoto důvodu bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu s názvem „Rozvoj obuvnického klastru“, v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Předpokládané ukončení projektu je k datu 30.6.2023.

V letošním roce již v rámci klastrových iniciativ, i přes složitou pandemickou situaci na začátku roku, proběhl jarní běh školení k reklamačnímu řízení pro členy ČOKA on-line formou a v srpnu bylo realizováno při veletrhu KABO úspěšné mezinárodní podiatrické sympozium „Zdravá noha a zdravá obuv“, o kterém jsme psali v minulém čísle časopisu. Další významnou akcí projektu bylo upořádání mezinárodní technologické konference s názvem: „New technologies, new materials and new forms of footwear sales”.  
Konferenci uspořádala ČOKA ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 21.10.2021 on-line formou a přednášky probíhaly pouze v angličtině. Pro členy ČOKA bylo ovšem zajištěno konferenční on-line tlumočení do češtiny a rovněž české dotazy byly přednášejícím tlumočeny do angličtiny. Délka každé prezentace byla stanovena na 15 minut a dalších 5 minut bylo vyčleněno na dotazy účastníků a posluchačů. Roli moderátora konference zvládl na výbornou Ing. Radim Kocourek, Ph.D.
Pro všechny členy ČOKA byla účast na konferenci bezplatná, zahrnovala jak účast na všech přednáškách, ale také konferenční materiály v elektronické verzi (se souhlasem přenášejících) v podobě zaslaných power-pointových prezentací v anglickém jazyku. Následně byl členům ČOKA, kteří o to projevili zájem, zaslán Sborník plných přednášek z konference v anglické verzi.
Konference byla věnována zejména novým technologiím a materiálům v obuvnickém a kožedělném průmyslu. Ústřední témata se soustředila na nové technologie využívané ve výrobě a v přípravě výroby obuvi, na robotizaci, lasery, 3D scanary, 3D tiskárny apod. U nových materiálů se přednášky zaměřovaly zejména na jejich recyklovatelnost, biologickou odbouratelnost a na nové netradiční materiály. U výroby obuvi je důležitým trendem zejména udržitelnost a ekologičnost. Nové formy prodeje obuvi se zase musí soustředit na koncového zákazníka, na dokonalý servis a na zajištění fittingu při on-line prodeji.  
Přednášející konference byli ze sedmi zemí a prezentovali výsledky zajímavých výzkumů odborných pracovišť z univerzit, z testovacích institutů a laboratoří. Konkrétně byli přednášející z Bangladéše, České republiky, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska a Španělska. Z referátů, které posluchače velmi zaujaly, jmenujme alespoň následující:
•    Výroba netkaných vláknitých materiálů rostlinného původu jako alternativa usňových materiálů;
•    Obnova vedlejších produktů živočišného a rostlinného původu a jejich využití v obuvnictví;
•    Tepelný komfort jako přidaná hodnota obuvi;
•    Mechanické chování diabetické nohy při chůzi;
•    Zlepšení komfortu v obuvi s vysokým podpatkem;
•    Srovnávací analýza výsledků antropometrických měření chodidel získaná tradiční metodou a pomocí 3D skeneru;
•    Ekodesign obuvi a ekologická stopa;
•    Inovace a design inteligentní obuvi pro získávání energie;
•    Základy udržitelnosti při výrobě obuvi;
•    Udržitelnost výroby zdravé obuvi;
•    Aliance SciLED - nové dovednosti v oblasti komfortu, provedení a udržitelnosti obuvi.
Konference odpověděla zejména na následující otázky: Jak může ovlivňovat vývoj nových technologií a materiálů konkurenceschopnost společností v kožedělném a obuvnickém průmyslu? Jak zajistit udržitelnost výroby obuvi v Evropě? Jak efektivně a moderně provádět design, marketing a prodej obuvi? Posloužila rovněž k výměně názorů mezi zástupci světa vědy a podnikání a organizátoři věří, že napomůže členským firmám při vytváření a zavádění inovativních produktů, procesů a postupů výroby.
Druhý ročník technologické obuvnické konference by měl proběhnout ve Zlíně na podzim roku 2022 a pokud to pandemická situace umožní, měl by se konat klasickou formou jako dvoudenní akce.
 
Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
Fotografie: Archiv ČOKA

Co hledáte?

Změnit jazyk
Česky English

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.