Budoucí ševci se ve Zlíně učí v nejmodernější dílně

Otvírání nové dílny.V současné době je Academic School, Střední škola, s.r.o. jedinou střední školou v naší zemi, která realizuje studijní obor výrobce obuvi. Škola sídlí ve Zlíně v typické budově postavené ve zlaté éře Baťů. Samotný objekt původně sloužil jako chlapecký internát a později jako školní budova pro Svit. Škola má k dispozici také svou vlastní a plně vybavenou moderní školní dílnu, která je umístěna v srdci areálu původní továrny. Baťa – ševci – Zlín… toto spojení, spolu s cíleným vzděláváním, udržuje v téměř stoleté tradici nový majitel školy, kterým je po Univerzitě Tomáše Bati (UTB) právě Academic School.

Začátkem roku 2020 byla otevřena rekonstruovaná školní obuvnická dílna, která je vybavena nejmodernější technikou a širokou patelou strojů z oboru. Dílna uspokojuje potřeby školy nejen u mladých studentů, ale těší se široké popularitě a zájmu o odborné rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře. Zájemce o vzdělávání má škola nejen z celé naší země, ale také ze zahraničí. Rozvíjející se spolupráce s řadou firem dává budoucím absolventům tolik potřebnou jistotu zaměstnání a otevírá možnosti i k vlastnímu podnikání. 

Naši absolventi získají profesní vědomosti a dovednosti v univerzálně pojatém oboru. Školní vzdělávací program „Výrobce obuvi“ je zaměřen na specializaci pro zakázkovou výrobu, opravy obuvi a kožedělného zboží. Po úspěšném ukončení studia se mohou absolventi stát ševcem, ševcovou, ale i mnohem více. Studenti se naučí nejen navrhnout a vyrobit kompletně celou obuv, ti šikovnější využívají zázemí školy a školní dílny k tvorbě vlastních autorských návrhů a realizací dalších produktů z různých materiálů. Batohy, tašky, opasky, kabelky, klíčenky, svršky, peněženky, obaly a drobné výrobky. Kreativitě se meze nekladou. Další dovednosti získají na praxích a stážích v partnerských firmách.Dílna Academic School

Ve Zlínském kraji sídlí a má výrobu významné množství firem podnikajících v obuvnickém oboru a již nyní je na trhu práce obrovská poptávka po nových absolventech. Ti se mohou ovšem stát i samostatnými podnikateli v zakázkové výrobě nebo studovat dál. Po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky je možné pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání v naší škole. Po složení maturitní zkoušky mohou naši absolventi pokračovat ve studiu oboru, a to například na UTB Zlín – Design obuvi.

Regionální vzdělávací institut Academic School v sobě zahrnuje síť různých škol a stávající střední školu převzal do svého portfolia dne 19. 9. 2018, když ji odkoupil od Univerzity T. Bati ve Zlíně. Dne 25. 2. 2019 byla škola přejmenována na dnešní Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem na nám. T. G. Masaryka 1279 ve Zlíně.

Samotná střední škola je institucí s dlouholetou vzdělávací tradicí a počátek školy se váže k roku 1925, kdy firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů. Později byla škola nazvána a známa jako Baťova škola práce.

Konkrétně na konci roku 1925 byla zřízena Odborná škola obuvnická firmy T. a A. Baťa ve Zlíně s 60 žáky. Jednalo se o školu výhradně pro hochy nebo muže. V červenci 1926 byla přejmenována na Odborná obuvnická škola závodní firmy T. a A. Baťa. V říjnu 1926 měla 300 žáků, 14 učitelů a vyučovaly se tam předměty: počty, korespondence, účetnictví, občanská nauka a zdravotnictví, němčina, angličtina a teoretické předměty (elektrotechnika, chemie, měřičství a rýsování, strojnictví, obuvnické odborné kreslení). V březnu 1933 už se jmenovala Baťova škola mladých mužů a v prosinci 1933 Baťova škola práce – ta nově umožňovala studium i dívek nebo žen. V červnu 1938 měla Baťova škola práce 5 odborů: strojnická, obuvnická, chemická, stavební a koželužská. Byla buď dvouletá – mistrovská nebo čtyřletá s maturitou.

Po znárodnění obuvnického impéria rodiny Baťů vzniklo ze školy největší obuvnické učiliště v republice, které organizačně spadalo do tehdejšího gigantického obuvnického podniku Svit. Jednotlivé továrny Svitu ročně přijímaly stovky vyučených mladých mužů i žen, které škola učila a připravovala do praxe. Po revoluci v roce 1989 byl státní podnik Svit v tehdejším Gottwaldově privatizován a 1. 12. 1990 vznikla společnost Svit a.s. Zlín. Od roku 1991 tak byla škola součástí organizační struktury nové akciové společnosti, která Zřizovací listinou ze dne 1. 8. 1991 založila Střední odborné učiliště obuvnické a.s. Svit Zlín s určeným majetkem 20 mil. Kčs.

Dne 7. 6. 2000 vznikla nová obchodní společnost s právní subjektivitou, která byla nazvána Střední odborné učiliště obuvnické a učiliště Svit, spol. s r.o. Tato škola se po třech měsících přejmenovala na Střední odborné učiliště obuvnické a Učiliště Svit, spol. s r.o., aby po roce ukončila svou činnost. Následovalo totiž sloučení dosavadní střední školy se Soukromou střední odbornou školou o. p. s., a v září 2001 vzniká nová společnost Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o.

V roce 2002 byla v rámci vyhlášeného konkurzu a.s. Svit řešena jak perspektiva společnosti, tak i samotné střední školy. V říjnu 2002 odkoupila obchodní podíl Univerzita T. Bati ve Zlíně a stala se tak jediným vlastníkem soukromé společnosti. Následně od 1. 1. 2006 zahájila škola svoji činnost pod novým obchodním názvem Střední škola obchodně technická s.r.o., a to až do prodeje společnosti Academic School.

Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tradičně nabízí i formu dálkového a dvouletého nástavbového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy.

V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrdil kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska, jehož je členem. V roce 2019 se naše škola stala signatářem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, která podporuje zachování našeho oboru výrobce obuvi. Zlínský kraj se zapojil do podpory tradičního řemesla a škola rovněž získává podporu v partnerstvích řady firem z regionu.

Hlavní vzdělávací koncepce školy je v oblasti maturitního vzdělávání. Součástí výuky je spolupráce se sociálními partnery a část odborného výcviku žáků se v maturitních studiích realizuje v konkrétních podmínkách firem a institucí. Škola nabízí atraktivní obory z oblastí ekonomiky, podnikání, marketingu a nově také z tolik žádaného IT. Specifikem školy je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, ať už se jedná o zdravotní omezení nebo žáky aktivně zapojené do mimoškolní sportovní činnosti.

      

Autor článku:
PhDr. Mgr Ivo Mitáček
Foto: ČOKA

Zlín, únor 2020

Co hledáte?

Změnit jazyk
Česky English

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.