Strategie pro rozvoj obuvnického klastru

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce a zkušebny. Od roku 2020 řeší projekt s názvem „Rozvoj obuvnického klastru“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu OP PIK, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ukončení projektu bude 30.6.2023. Jaké jsou tedy závěry a doporučení pro další rozvoj obuvnického klastru.

Příprava pro inovace a Průmysl 4.0 v obuvnických firmách

Nyní se nacházíme ve čtvrté průmyslové revoluci, neboli Průmyslu 4.0, která přináší revoluci 
v automatizaci, monitorování a analýze dodavatelských řetězců prostřednictvím inteligentních technologií. Průmysl 4.0 je poháněn průmyslovým internetem věcí  a kyberneticko-fyzikálními systémy – inteligentními, autonomními systémy, které využívají počítačové algoritmy 
k monitorování a řízení fyzických věcí, jako jsou stroje, roboty a vozidla. Průmysl 4.0 činí vše v dodavatelském řetězci "inteligentním" – od inteligentní výroby a továren až po inteligentní skladování a logistiku. Ale Průmysl 4.0 nekončí u dodavatelského řetězce a je 
v konečném důsledku hlavní součástí digitální transformace každé společnosti.

Je nutné doladit technologickou úroveň stávajících členů obuvnického klastru tak, aby se maximálně využívalo stávajících možností.  Počítá se s maximálním využitím stávajících výrobních prostředků s tím, že bude provedena analýza jejich stavu a výrobního upořádání. Případně budou podány i návrhy na doplnění strojů či zlepšení a zefektivnění výrobního procesu u členů klastru.  Bude nutné pořídit i nová zařízení pro „vývoj a výzkum“, která by zefektivnila produkci u všech členů klastru. Kromě nových strojů či technologií bude nutné pořídit do firem i nové softwarové produkty.

ISO a řízení kvality výroby

Pro zajištění stálé jakosti výroby a výrobních či řídích procesů u členů klastru se musí usilovat 
buď o zavedení ISO řady 9001 – Systém managementu kvality nebo vypracování kvalitních interních předpisů pro řízení a zajištění stálé kvality výroby, přípravu výroby, sledování kvality apod. Dále budeme podporovat zavedení ISO řady 14001 – Systém enviromentálního managementu. Tato norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle 
a plány v oblasti emisí ze své produkce (nově bude sledována také uhlíková stopa), byť jen v zákonných limitech a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, případně 
i snižovány. Přičemž účinnost těchto opatření je monitorována, aby firma mohla přijmout účinná opatření na změnu. 

Přínos normy pro organizaci je následující:
•    Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí
•    Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí
•    Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména 
s integrací se systémem řízení kvality
•    Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik
•    Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků
•    Úspora energií a materiálových zdrojů

Zlepšení ekonomické efektivnosti výroby

Dobrá výrobní efektivnost vzniká v situaci, kdy firmy produkují takový rozsah produkce, během kterého jsou minimalizovány dlouhodobé průměrné náklady. V současné situaci převažuje 
u obuvnických firem spíše nízkoobjemová výroba s vysokou variabilitou, přizpůsobující se různým potřebám zákazníků. Velikost série může být v rozsahu od stovek kusů až po jednotlivé. A tak, i když všechny stroje provozu nepřetržitě vyrábějí, musí zákazníci mnohdy na objednané zboží čekat. Strategie velkoobjemové výroby jsou v konfliktu s flexibilitou 
a komplexními požadavky na plánování výroby nízkoobjemové.

V moderním výrobním prostředí spočívá skutečná efektivita výroby v pružném nastavení rovnováhy mezi maximální produktivitou a včasným vyřízením široké škály objednávek jednotlivých zákazníků. Důležitý je konečný výsledek: včasné dodání výrobků a spokojenost zákazníků. Zájem je, aby „slabší“ členové dosáhli úrovně těch „nejlepších“. Mnohdy stačí 
i relativně malé změny a ekonomická efektivnost výroby se podstatně zvýší.
 
Efektivní komunikace v členských firmách klastru 

Je nutné zejména společně nebo i za pomoci externích odborníků provést zdůvodnění své odbytové filozofie, najít přednosti a nedostatky firmy, analyzovat, kde mají firmy odbyt, kde jsou jejich rezervy apod.  Aby „obuvnický klastr“ obstál jako celek, tak každá firma musí být něčím jedinečná, musí být orientovaná na kvalitu, na módnost, či na udržitelnost, musí mít zaměření na určitou skupinu zákazníků a na určitý produkt. Je nutné v těchto intencích vybudovat společný koncept do budoucna. Platí to ale i pro každou firmu zvlášť – musí mít své vize a dle toho si stanovit i své zaměření. 

Výcvik obchodních dovedností a prodej

Zejména pro obchodní firmy, ale i pro firmy výrobní, bude organizován výcvik obchodních dovedností. Obchodníci na všech úrovních, aby byli úspěšní, musí mít i odborné znalosti 
o produktu, který prodávají, musí znát psychologii prodeje, jsou zároveň také důležitým zdrojem marketingových informací pro firmy. Je nutné zvážit možnosti využití stávajících prodejen členů klastru a jejich smysluplného využití či propojení do sítě, případně uvažovat 
o dalších prodejnách provozovaných jinými subjekty, využít např. „Marketplace“ apod. Rovněž z prodejen je možné získávat velmi důležité informace přímo od koncových zákazníků přes cílené dotazování. V rámci tohoto bloku je možno řešit i profesionální design prodejen a další marketingové nástroje, podporující prodej a zájem zákazníků o nákup v prodejně. 

Posílení prodejů přes e-shopy

Průzkum u zákazníků ukázal, že nejdůležitější faktor při výběru zboží přes e-shopy tvoří kvalita technických popisků zboží. Za zásadní též zákazníci považují dostupnost zboží skladem a třetí místo zaujímá doprava „zdarma“. I když od tohoto nadstandardu řada e-shopů v dnešní době z ekonomických důvodů ustupuje. Dalšími důležitými atributy při výběru e-shopu jsou také kvalitní zobrazení zboží, například fotografie produktu, možnost jeho otočení v prostoru atd. a dobrá struktura vyhledávání v obchodu, aby se uživatel snadno zorientoval.

Je tedy nutné budování kvalitních e-shopů u členských firem, s přehlednou grafickou úpravou včetně podrobného popisu užitných vlastností nabízeného zboží, tj. obuvi a kožené galanterie či dalšího doplňkového sortimentu. Samozřejmostí je také dobrý grafický design a přehlednost e-shopu. Důležité také je, aby e-shopy měly vždy obchodní podmínky aktuálně upraveny podle stávající legislativy, k čemuž opět může klastr významně přispívat. 

Ekodesign a spolupráce s Centrem výzkumu obouvání (CVO)

Základní filozofií CVO je navrhovat zdravou, funkční a komfortní obuv, která bude splňovat požadavky dnešních zákazníků.

Centrum má tři výzkumná pracoviště:
• Oddělení pokročilých obuvnických materiálů a technologií
• Oddělení designu a konstrukce obuvi
• Oddělení akreditovaných zkušebních laboratoří

V oblasti výzkumných činností je CVO propojeno s Univerzitním institutem, kde úzce spolupracuje s Centrem transferu technologií a Centrem polymerních systémů. V oblasti vzdělávání spolupracuje s Fakultou multimediálních komunikací při výchově obuvnických designerů a s Fakultou technologickou při výchově obuvnických specialistů.

CVO disponuje:
• Obuvnickou laboratoří pro přípravu prototypů a malosériovou výrobu
• 3D tiskovou laboratoří pro individuální přípravu kopyt a komponentů
• Mikrobiologickou laboratoří pro přípravu modifikovaných obuvnických materiálů
• Akreditovanými zkušebními laboratořemi pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností      
   obuvnických materiálů

CVO může firmám obuvnického klastru pomoci s návrhem výrobku, přičemž by byl zároveň posouzen i „technický smysl návrhů“ a nákladovost a navržena optimální varianta pro výrobu a také ekodesign, který bude dostatečně atraktivní, inovativní a bude sledovat možnosti, ale 
i přednosti vlastní technologie u členských firem. Tento koncept může být využíván jak výrobci, tak i obchodními firmami při vzorování vlastních kolekcí. Členové obuvnického klastru budou muset zavčasu reagovat např. na připravované nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, či na revidovanou směrnici o odpovědnosti za vadné výrobky, která modernizuje a posiluje stávající zavedená pravidla založená na objektivní odpovědnosti výrobců.

Využívání nových netradičních materiálů

Také v oblasti pokročilých materiálů a technologií může CVO firmám klastru významně pomoci. Centrum se zaměřuje na vývoj a výzkum nových materiálů pro obuvnický průmysl především v oblasti 3D a 4D technologií, hi-tech materiálů a smart inovací. Všechny inovace budou korespondovat s nejnovějšími trendy v oblasti obuvnictví a eco-friendly důrazem na produkt 
i samotný výrobní proces.

Uvádíme příklady nových a inovativních materiálů pro obuvnickou výrobu:
• Materiály pro anatomickou podporu
• Smart materiály pro zdravé pohodlí
• Materiály šetrné k pokožce
• Materiály pro velmi lehkou obuv
• Materiály pro praktický komfort
• Voděodolné a současně prodyšné materiály
• Antibakteriální, proti-zápachové, savé a vysychající materiály
• Gelové systémy pro chlazení a tlumení
• Recyklované a biodegradovatelné materiály a jejich využití
• Elasticky přizpůsobivé materiály
• Stimulující a protiskluzové materiály
• Přírodní materiály pro lepší komfort
• Filamenty pro 3D tisky
• Energetické materiály, high-tech materiály

Technologické inovace u segmentů bezpečnostní, pracovní a ochranné obuvi 

Už dávno neplatí, že pracovní obuv je nudná a černá. Vše kolem nás prochází neustálým vývojem a inovacemi a segmentu pracovní obuvi se tento trend nevyhýbá. Požadavky firem na výrobce pracovní obuvi jsou kvalita, nízká hmotnost, prodyšnost, design, bezpečnost 
a funkčnost. Vyvíjí se nové technologie zejména v oblasti odtlumení a ochranných tužinek, ale také inovativních materiálů a doplňků pracovní obuvi. Vše je ovšem nutné laboratorně testovat, aby tyto nové materiály plnily požadavky norem řady ISO 20345. 
I pracovní obuv je možné nadstandardně vybavit např. stélkami pro klimatické pohodlí, pro optimální podporu nohy a optimální rozložení lokálních tlaků.  Pracovní obuv pro záchranáře či hasiče může být vybavena různým senzory, které mohou snímat jak tepelné nebezpečí, tak také jiné např. chemické nebezpečí apod. V poslední době se rovněž diskutuje i o pracovní obuvi pro diabetiky, protože lidí s diabetem v produktivním věku přibývá. Tito lidé potřebují speciální obuv.

Technologické inovace u segmentů ortopedické obuvi a stélek
Ortopedická obuv musí být vyvinuta tak, aby poskytla oporu mechanice a struktuře chodidla, kotníku a bérce těm, kteří trpí určitými potížemi s chodidly. Proto pro kohokoliv, bez ohledu na věk, může být nošení ortopedické obuvi a stélek přínosné a může mu ulevit od bolesti, poskytnout chodidlu oporu i léčbu. Ortopedická obuv a stélky tedy mohou významně přispět k tomu, že lidé zůstávají déle v pohybu a bez bolestí.
Technologické inovace nám nejvýrazněji pronikly zejména do výroby ortopedických stélek, kdy po naskenování nohy a vytvoření optimálního modelu stélky v počítači se zašlou data již přímo na frézku, která stélku dle požadovaných parametrů vysoustruží. Firmy používají různé materiály na výrobu stélek podle toho, k jakým účelům má být stélka používána či podle toho, jaké korekce nohy jsou podle lékařských doporučení zapotřebí.  Bude nutné posílit inovace 
u členů klastru při konstrukci a výrobě individuální ortopedické obuvi. Dnes stačí dokonalé 3D scannery a vhodné programy, které dokáží navrhnout odpovídající obuvnické kopyto. Také je možné na počítači vytvořit i individuální střih pro tuto obuv, který bude respektovat ekodesign či nároky na opravitelnost výrobku, což je u ortopedické obuvi dosti podstatný požadavek. 

Příprava na nefinanční reporting u členů klastru

Zprávy o udržitelnosti mohou spadat pod několik kategorií: Corporate Social Responsibility, Corporate Responsibility nebo Environmental and Social Governance. Všechny však mají společný cíl – poskytnout transparentní pohled na nefinanční údaje a postupy společnosti. Banky a investoři při rozhodování o poskytnutí úvěru nebo investici stále častěji požadují detailnější informace o tom, jak podnik řeší otázky životního prostředí. Proto je správný 
a přesný reporting o udržitelnosti klíčový. I když se tyto postupy prozatím týkají jen velkých společností, postupně budou mít tyto povinnosti i firmy střední a malé. 
 
Rostoucí význam reportingu udržitelnosti se odráží i ve zvyšujícím se počtu předpisů a jejich přísnosti. Směrnice Evropské unie o nefinančním reportingu v současné době vyžaduje, aby velké společnosti s více než 500 zaměstnanci zveřejňovaly informace o svých činnostech 
a zvládání sociálních a environmentálních problémů. V dubnu 2021 Komise přijala návrh nové směrnice: Corporate Sustainability Reporting Directive, která byla zveřejněna v říjnu 2022 
a vstoupila v platnost v lednu 2023. První reporty se však od společností očekávají až v roce 2024, a to s údaji za rok 2023.

Směrnice rovněž stanovuje povinné ověřování nahlašovaných dat a informací a zavádí podrobnější požadavky na reporting, včetně požadavku na reporting dle závazných standardů EU pro podávání zpráv o udržitelnosti. Také ukládá společnostem povinnost digitálně „označovat“ všechny nahlášené informace tak, aby byly strojově čitelné a zapojovaly se do jednotného evropského přístupového místa, s nímž počítá akční plán unie kapitálových trhů.

Tyto právní předpisy jsou součástí ambiciózního a komplexního balíčku opatření, jejichž cílem je zlepšit tok kapitálu směrem k udržitelným činnostem v celé EU. Předpokládá se, že díky tomu investoři budou moci a budou chtít směřovat své peníze zejména do udržitelných technologií a podniků. Proto chceme, aby těmito podniky byly i členské firmy obuvnického klastru. Tato opatření pomohou učinit Evropu do roku 2050 klimaticky neutrální.

Zlín, červen 2023
Autor: PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
Zdroj úvodního obrázku: https://www.mytimi.cz/jak-sestavit-obchodni-plan-krok-po-kroku/

Co hledáte?

Změnit jazyk
Česky English

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.